ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Thành lập Đội xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Nông nghiệp và PTNT


Ngày 24/10/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 381/QĐ-SNN-TCCB về thành lập Đội xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Nông nghiệp và PTNT gồm 43 người đến từ các đơn vị trực thuộc Sở.

Trước đó, ngày 29-30/8/2017, Đội xung kích ngành Nông nghiệp và PTNT đã được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đội xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn với nhiệm vụ tham gia xử lý các tình huống cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy cơ quan; phòng cháy, chữa cháy rừng và thiên tai, bão lũ khi có lệnh điều động của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.

VTH

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Đội xung kích


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Quyết định 3661/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Văn bản số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

 Xem thêm