ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Thành lập Đội xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Nông nghiệp và PTNT


Ngày 24/10/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 381/QĐ-SNN-TCCB về thành lập Đội xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Nông nghiệp và PTNT gồm 43 người đến từ các đơn vị trực thuộc Sở.

Trước đó, ngày 29-30/8/2017, Đội xung kích ngành Nông nghiệp và PTNT đã được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đội xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn với nhiệm vụ tham gia xử lý các tình huống cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy cơ quan; phòng cháy, chữa cháy rừng và thiên tai, bão lũ khi có lệnh điều động của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.

VTH

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Đội xung kích


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Một số văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018 của Tổng cục lâm nghiệp về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật

 Xem thêm