ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
  (10:21' AM ngày  22/02/2018) CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI NĂM 2019
Thông tin hoạt động

Thành lập Đội xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Nông nghiệp và PTNT


Ngày 24/10/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 381/QĐ-SNN-TCCB về thành lập Đội xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Nông nghiệp và PTNT gồm 43 người đến từ các đơn vị trực thuộc Sở.

Trước đó, ngày 29-30/8/2017, Đội xung kích ngành Nông nghiệp và PTNT đã được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đội xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn với nhiệm vụ tham gia xử lý các tình huống cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy cơ quan; phòng cháy, chữa cháy rừng và thiên tai, bão lũ khi có lệnh điều động của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.

VTH

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Đội xung kích


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

 Xem thêm