ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tăng cường kiểm tra các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ


Ngày 13/6/2019, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Công văn số 296/CCKL-TTPC về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ trên địa bàn quản lý.


Một trang trại nuôi cá Sấu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả những rủi ro trong hoạt động nuôi động vật hoang dã, đặc biệt là những loài động vật hung dữ có khả năng đe dọa đến tính mạng, an toàn sức khỏe của người dân, gây ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng; đồng thời thực thi nghiêm pháp luật về quản lý cơ sở nuôi động vật hoang dã theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 của Chính phủ, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các Hạt Kiếm lâm tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở nuôi động vật hoang dã, đặc biệt là những cơ sở nuôi các loài như: gấu, cá sấu, trăn, rắn,... bao gồm các khu du lịch trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, các Hạt Kiểm lâm cần phổ biến và hướng dẫn chủ cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ đảm bảo điều kiện an toàn về chuồng trại, vệ sinh môi trường và phòng ngừa dịch bệnh. Xây dựng và kịp thời tổ chức phương án phòng ngừa xử lý tình huống động vật tấn công người hoặc thoát khỏi môi trường có kiểm soát; Kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm, không đảm bảo điều kiện về nguồn gốc vật nuôi và điều kiện nuôi theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 119 trại/cơ sở gây nuôi động vật hoang dã với khoảng 8.445 cá thể trong đó 04 cơ sở gây nuôi động vật rừng nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ (06 cá thể Gấu ngựa), 30 cơ sở gây nuôi động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (6.221 cá thể gồm các loài: Cá sấu nước ngọt, Trăn đất, Rắn ráo trâu, Rắn hổ mang thường..) và 85 cơ sở gây nuôi động vật rừng thông thường (2.218 cá thể gồm các loại: Nai, Nhím, Chim trĩ đỏ, Dúi, Heo rừng lai...)

VTH

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm