ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh mùa khô năm 2019-2020


Để chủ động triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2019-2020, giảm thiểu tối đa số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 233/SNN-NVTH ngày 7/02/2020 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh mùa khô năm 2019-2020.


Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lửa có khả năng cháy lan vào rừng

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm sở tại tổ chức lực lượng thường trực PCCCR tại các chốt, chòi canh trên rừng và thường trực chỉ huy (nhất là các khu vực trọng điểm có khả năng thường xảy ra cháy); kiểm tra các dụng cụ, thiết bị chữa cháy đã được trang bị, tập kết tại các trạm chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời chữa cháy rừng khi cần thiết; đồng thời bố trí các điểm chốt, trạm canh gác, tuần tra, duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ để kẻ xấu lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bảo vệ để chặt phá, lấn chiếm đất rừng dưới bất kỳ hình thức nào; Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lửa có khả năng cháy lan vào rừng; Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

Đề nghị các Hạt Kiểm lâm và chủ rừng tổ chức lực lượng chuyên ngành, lực lượng hợp đồng tuần tra canh lửa thường xuyên tuần tra, canh gác lửa rừng tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, bố trí người trực chòi canh, bố trí lực lượng chốt ở các cửa ngõ ra vào rừng kiểm soát người ra vào rừng; kiểm tra, nhắc nhỡ các đơn vị kinh doanh du lịch, hộ nhận khoán làm đường băng, dọn vệ sinh trong diện tích quản lý, tổ chức lực lượng bảo vệ, canh gác lửa và thực hiện các quy định về phòng cháy không để xảy ra cháy lan vào rừng;

Đề nghị các Hạt Kiểm lâm tham mưu Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 cấp huyện tổ chức công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn đối với các chủ rừng; kiểm tra, nhắc nhở và xử lý đối với những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo Phương án đã được phê duyệt; phân công tác tổ trực gác lửa rừng, thường xuyên kiểm tra công tác tuần tra canh lửa rừng, cập nhập và thông báo dự báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn xuống cơ sở;

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng chỉ đạo các Chủ rừng khẩn trương thực hiện hoàn thành các công trình đường băng cản lửa tại các khu vực trọng điểm, đảm bảo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật; tiếp nước đầy đủ cho các hồ chứa nước và thực hiện các hạng mục của Phương án PCCCR nhằm đảm bảo cho công tác PCCCR; Triển khai thực hiện công tác PCCCR đến các hộ nhận khoán không phải là người địa phương, thành lập các tổ đội PCCCR là các hộ nhận khoán để kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và thông tin kịp thời các vụ việc liên quan đến công tác PCCCR; Cung cấp danh sách đã được cập nhật của các hộ nhận khoán cho các Hạt Kiểm lâm và Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa khô năm 2019 - 2020.

VTH

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

 Xem thêm