ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc sơ kết, đánh giá tình hình triển khai khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 71/NĐ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được sự nhất trí của Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sáng ngày 12/9/2019, Chi cục Kiểm lâm (Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020) đã tiến hành tổ chức Hội nghị Sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, và đồng thời lòng ghép đánh giá sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Quang cảnh Hội nghị


Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các đơn vị Chủ rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Tại Hội nghị ban tổ chức đã thông qua các báo cáo sơ kết, đánh giá 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh và sơ kết, đánh giá 02 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND 15/3/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Qua đó, đã đánh giá những mặt đã đạt được cũng như một số hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp trong công tác triển khai Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, và Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ông Ngô Thanh Quang - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu lâm nghiệp bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm) đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời chỉ đạo đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, và Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thép

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm