ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Hiện đại hóa công tác quản lý ngành lâm nghiệp


Từ năm 2018, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Những thông tin về diễn biến rừng được số hóa, chính xác, minh bạch, sẽ đem lại những hiệu quả cho công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp.


Lực lượng Kiểm lâm kiểm tra thực địa trên địa bàn huyện Xuyên Mộc


Hàng năm, cán bộ Hạt Kiểm lâm cấp huyện tiến hành thu thập các thông tin về biến động diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý như trạng thái, chủ rừng, trồng rừng, rừng trồng đủ tiêu chí thành rừng, khai thác rừng, chặt phá rừng trái pháp luật, chuyển mục đích sử dụng rừng, cháy rừng, sâu bệnh...Trên cơ sở đó, triển khai cập nhật vào phần mềm dữ liệu theo dõi diễn biến rừng FRMS. Đơn vị cập nhật diễn biến rừng là lô rừng, được tập hợp theo khoảnh, tiểu khu rừng đối với từng chủ rừng và tổng hợp theo các cấp hành chính xã, huyện, tỉnh, đảm bảo thống nhất số liệu trên bản đồ và thực địa.


Từ đây, các dữ liệu này sẽ được tích hợp thông qua hệ thống nền FORMIS, qua đó tạo điều kiện cho việc truy cập và cung cấp thông tin cho Chính phủ, cấp Bộ, tổng cục, các tỉnh, huyện,…nhằm đưa ra các quyết định về quản lý, chỉ đạo, điều hành ngành lâm nghiệp.Hệ thống với khả năng tích hợp thông tin, cơ sở dữ liệu về kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng, kết quả bảo vệ và phát triển rừng, giống lâm nghiệp... giúp cho việc truy cập thông tin dễ dàng cho cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao hiệu suất, hiệu quả trong việc lập kế hoạch quản lý rừng, đồng thời giảm thiểu chi phí trong việc lập kế hoạch đầu tư trong ngành lâm nghiệp.


Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp cùng với các cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng là kết quả của triển khai Dự án phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp tại Việt Nam do Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện. Dự án được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan tài trợ được đăng tải trên trang website của Tổng cục Lâm nghiệp tại địa chỉ http://tongcuclamnghiep.gov.vn, Mục "Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp".


Diện tích đất có rừng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến ngày 01/01/2019 là 28.200,6 ha (bao gồm diện tích đất có rừng trồng chưa thành rừng) trong đó: Rừng tự nhiên là 16.355,4 ha, rừng trồng là 11.865,2 ha. Diện tích rừng đủ tính độ che phủ rừng của tỉnh là 26.946,3 ha tương ứng là 13,6%.

VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

 Xem thêm