ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin nội bộ ngành

Triển khai phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tại 20 tỉnh


(Nguồn: Tongcuclamnghiep) Sáng 18/8/2017, tại Thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Hội thảo do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi, Giám đốc Dự án Phát triển Hệ Thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp giai đoạn II (FORMIS II) chủ trì.


Triển khai phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tại 20 tỉnh

Tham dự Hội thảo có đại diện 20 tỉnh triển khai phần mềm, một số đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm các vùng và cán bộ chuyên môn, Ban Quản lý Dự án FORMIS II, đại diện các trường Đại học, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và đại diện một số chương trình, dự án, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Hệ thống theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do Dự án Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp xây dựng bao gồm các dữ liệu diễn biến về khai thác, biện pháp lâm sinh, rủi ro, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, diễn biến chủ rừng, diễn biến chức năng rừng, chỉnh sửa dữ liệu. Hệ thống cho phép khi có bất kỳ diễn biến nào thì kiểm lâm địa bàn có thể thu nhập dữ liệu, cập nhật diễn biến trạng thái của lô rừng theo hệ thống chỉ tiêu của Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016 và đồng bộ lên hệ thống dữ liệu trung tâm máy chủ đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp. Hệ thống bao gồm các chức năng chính với ứng dụng desktop cho phép cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu đối với dữ liệu thuộc tính không gian và lập báo cáo, bản đồ theo cấp huyện, xã. Ứng dụng web cho phép xem, tìm kiếm dữ liệu, bản đồ ở tất cả cac cấp hành chính. Cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trung tâm được lưu trữ dữ liệu điều tra, kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Qua hệ thống, các Hạt kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm và Cục Kiểm lâm có thể kết xuất báo cáo cho các cấp xã, huyện, tỉnh và toàn quốc ngay lập tức.

Hệ thống theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đã được triển khai tại 40 tỉnh từ năm 2015 – 2016. Dự án FORMIS II đã tổ chức 43 lớp tập huấn cho kiểm lâm viên, 109 tiểu giáo viên, 722 người có đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm. Ngoài ra, Dự án cũng đã tạo ra một hệ thống đào tạo trực tuyến, các video. Mọi diễn biến về rừng và đất lâm nghiệp hiện đang được cán bộ kiểm lâm cấp huyện trực tiếp cập nhật vào phần mềm.

Tiếp theo 40 tỉnh đã triển khai, Dự án sẽ tiếp tục triển khai Hệ thống với 20 tỉnh trong năm 2017. Như vậy, sau khi được cập nhật, ngành Lâm nghiệp sẽ có bộ dữ liệu chuẩn, đồng nhất, tin cậy về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp bao phủ 60/60 tỉnh, với 7,2 triệu lô rừng và 1.118.000 chủ rừng trên cả nước.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Bá Ngãi khẳng định Hệ thống phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp sẽ là một công cụ kỹ thuật hỗ trợ, đồng hành cùng ngành Lâm nghiệp ít nhất 10 – 15 năm để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thường xuyên. Ông Ngãi cũng khẳng định cuối tháng 10/2017 sẽ ban hành chính thức phần mềm này để phục vụ cho cập nhật theo dõi diến biến tài nguyên rừng hàng năm. Để làm được việc đó, thì cần thực hiện tốt việc tiếp tục tập huấn cho hơn 300 người để thực hiện việc thường xuyên cập nhật dữ liệu vào hệ thống.


Nguồn: Tongcuclamnghiep


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Một số văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018 của Tổng cục lâm nghiệp về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật

 Xem thêm