ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 06/3/2018


Triển khai thực hiện Bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 06/3/2018

Công văn triển khai: Tại đây
Quyết định số 598/QĐ-UBND: Tại đây
Quyết định số 600/QĐ-UBND: Tại đây

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm