ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin chỉ đạo điều hành

Kê khai thu thập thông tin dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức


Công văn triển khai: Tải về
Phụ lục 01: Tải về
Bản Word: Tải về
Hướng dẫn khai Phụ lục 01: Tải về

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

 Xem thêm