ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; công tác văn thư - lưu trữ; cải cách hành chính; quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; thanh tra - pháp chế trong 6 tháng đầu năm 2017


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm