ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
  (01:23' PM ngày  14/01/2018) Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông báo

Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017


Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017

Công văn triển khai của Chi cục Kiểm lâm: Tải về
Công văn triển khai của Sở Nông nghiệp và PTNT: Tải về
Biểu mẫu đào tạo bồi dưỡng năm 2017: Tải về

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Quyết định 3661/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Văn bản số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

 Xem thêm