ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
  (01:23' PM ngày  14/01/2018) Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông báo

Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận sáng kiến, kết quả nhiệm vụ khóa học và công nghệ phục vụ thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận sáng kiến, kết quả nhiệm vụ khóa học và công nghệ phục vụ thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải về

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Quyết định 3661/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Văn bản số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

 Xem thêm