ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
  (01:23' PM ngày  14/01/2018) Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông báo

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát động kinh tế-xã hội năm 2016


Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát động kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI

Tải về

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Quyết định 3661/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Văn bản số 9771/BNN-TCLN ngày 22/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

 Xem thêm