ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông báo

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Đường dây nóng: (0254) 3732.318 - (0254)3732.320


Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Đường dây nóng: (0254) 3732.318 - (0254)3732.320
Văn bản mới

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành văn bản số 1969/TCLN-KL ngày 12/11/2018 về việc cập nhật, báo cáo diễn biến rừng rừng 2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 8471/BNN-TCLN ngày 30/10/2018 về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019

 Xem thêm