ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Tài liệu học tập
Trung tâm giáo dục thiên nhiên

ENV ra mắt ấn phẩm "Hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã"


Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) là một tổ chức xã hội trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập từ năm 2002 với mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học của đất nước thông qua việc hỗ trợ các cơ quan chức năng tăng cường thể chế, chính sách và thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) cũng như khuyến khích cộng đồng cùng tham gia bảo vệ ĐVHD.


Nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện công tác thực thi, áp dụng pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ ĐVHD, ENV đã soạn thảo ấn phẩm "Hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã". Văn bản này hiện được phát hành trực tuyến trên trang thông tin điện tử của ENV tại đây.
Với các quy định pháp luật áp dụng đối với từng loại vi phạm cụ thể và hướng dẫn xử lý ĐVHD sau khi tịch thu, ENV hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu dụng cho các cơ quan chức năng, đặc biệt là trong quá trình xử lý vi phạm về ĐVHD.
Mong rằng với ấn phẩm này, ENV sẽ nhận được sự ủng hộ, góp ý của các cơ quan, tổ chức liên quan để tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn, phát huy tối da hiệu quả trong công tác thực thi pháp luật về ĐVHD.

Nguồn: thiennhien.org

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Một số văn bản Quy phạm pháp luật mới nhất quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Công điện khẩn số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018 của Tổng cục lâm nghiệp về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật

 Xem thêm