ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
  (10:21' AM ngày  22/02/2018) CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI NĂM 2019
Hoạt động công đoàn và ĐTN

Thanh niên ngành nông nghiệp với đề án nông nghiệp công nghệ cao


Ngày 27/3/2017, BCH Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức cho đoàn viên của các chi đoàn trực thuộc tham gia Hội thảo về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm tham gia với 03 đoàn viên.

Nhằm giúp các Đoàn viên muốn khởi nghiệp có ý tưởng, cách làm mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện nay, BCH Đoàn cơ sở đã tổ chức hội thảo, giao lưu nói chuyện với lãnh đạo Sở, các đơn vị ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đoàn viên đã tham gia phát biểu 03 bài tham luận với nội dung về chủ đề "Thanh niên ngành nông nghiệp trong đề án nông nghiệp công nghệ cao" và đã tiến hành đặt câu hỏi, giao lưu với các khách mời về mô hình ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Trước đó vào ngày 24/3/2017, BCH Đoàn cơ sở đã tổ chức cho các đoàn viên thanh niên tham quan mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại thành phố Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ, giúp cho các đoàn viên nâng cao nhận thức về nông nghiệp công nghệ cao.

Sau hội thảo, các chi đoàn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai xây dựng mô hình trồng rau sạch tại đơn vị mình và dự kiến tổng kết, thu hoạch sản phẩm trong vào đầu tháng 5/2017.

Một số hình ảnh đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp & PTNT tham quan mô hình trồng rau thủy canh tại TPVTVTH

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

 Xem thêm